Πέμπτη, Νοεμβρίου 20, 2008

Κοινή ιστοσελίδα των Μη Κυνερνητικών Οργανώσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ομάδα ΜΚΟ και Οργανισμών έχουν την ευχαρίστηση να σας ενημερώσουν για μια πρωτοβουλία που έλαβαν από κοινού και που μπορεί, πιστεύουν, να σας ενδιαφέρει.

Για να διευκολυνθεί η συνεργασία των ΜΚΟ μεταξύ τους και να ενισχυθεί έτσι η αποτελεσματικότητά τους, δημιουργήσαμε μια κοινή ιστοσελίδα http://www.ngo.gr/ με αποκλειστικό σκοπό η κάθε ΜΚΟ που το επιθυμεί να μπορεί να αναζητεί άλλη ή άλλες ΜΚΟ, με όμοιες ή παραπλήσιες δραστηριότητες, με σκοπό τη συνεργασία κάθε μορφής, ευκαιριακής ή διάρκειας.

Τονίζουμε ότι η χρήση της ιστοσελίδας http://www.ngo.gr/ , που είναι ελεύθερη και ανέξοδη, προορίζεται αποκλειστικά για την επικοινωνία των ΜΚΟ μεταξύ τους.

Ελπίζουμε ειλικρινά ότι θα αξιοποιήσετε αυτή την καινούργια δυνατότητα επικοινωνίας και δικτύωσης και ότι θα αποβεί τελικά χρήσιμη για την Οργάνωσή σας και για την Κοινωνία γενικότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: